Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jediové a Sithové

13. 5. 2008
V sáze je spousta Jediů a Sithů,které mohu publikovat.Text dám jen k těm významným,co se objevili pořádně a zasáhly do děje,čímž obtiskli svůj příběh.O těch,co jsou jen vedlejší,se objeví pouze jmenovka.

OBI - WAN KENOBI


Obi - Wan neměl své začátky u Jedi jednoduché,protože jej žádný mistr nechtěl přijmout k výcviku.Když konečně Mistr Qui - Gon Jinn svolil s jeho výcvikem, Obi - Wanovi bylo již plných 13 let.O pár let později byl se svým mistrem vyslán,aby zastavil blokádu Naboo Obchodní Federací,ale Darth Sidious vícekráli OF Nutu Gunrayovi přikázal je zabít.Vícekráli plán nevyšel,a tak se oba dostali schovaní mezi armádou bitevních droidů připravujících se na invazi a dostali se na Naboo.Tam se spojili s místním Gunganem Jar Jar Binksem,který je zavedl do města pod vodou,kde dostali transport.Zachránili královnu Amidalu,a odcestovali na Tatooine,protože blokáda poškodila jejich hypermotor.Tam objevili nadaného otroka ,devítiletého Anakina Skywalkera,který byl citlivý na Sílu a měl v krvi více midichlorianů než Yoda.Qui - Gon uzavřel sázku s jeho majitelem Watooem.Anakin měl závodit v závodech pod-racerů .Po napínavém závodě přece jen vyhrál.Watoo dodal nový hypermotor a osvobodil Anakina,ze kterého chtěl vycvičit rytíře Jedi.Když Qui - Gon běžel s Anakinem k již spravené lodi,napadl je Darth Maul,ale celá posádka včetně královny Amidali odletěla na Coruscant,hlavní planetu republiky.Anakin se s ní spřátelil a při zkouškách na Jedie obstál.Rada jej však nechtěla nechat vytrénovat,protože byl prý starý.Qui - Gon s Obi - Wanem ,Anakinem a Amidalou tedy jeli na osvobozovací misi na Naboo.Když se dostali do hangáru,osvobodili piloty a snažili se odejít,za bránou stál Darth Maul.V souboji byl Qui - Gon zabit,ale Obi - Wan jej pomstil.Qui - Gonovým posledním přáním bylo,aby Obi - Wan Anakina vycvičil.Obi - Wan se vrátil na Coruscant.Mistr Yoda nejdříve s Anakinovým výcvikem nesouhlasil,ale když Obi - Wan pohrozil,že jej vycvičí i bez souhlasu rady,souhlasil.Poté Obi - Wan cvičil.Těsně před první bitvou Klonových válek byli oba i s teď již jen senátorkou Amidalou zajati a předvedeni do arény na Geonosis,aby bojovali na život a smrt s Aclayem,Nexu a Reekem.Nexu zabili a Anakin ochočil Reeka.Poté ovšem byli přichystáni k započnutí boje droidi a Droideky i s D2,ale včas se objevili Jediové a zachránili je.Po krátké účasti v bitvě začali pronásledovat hraběte Dooku až do hangáru.Tam se s ním utkali,ale ani jeden nepochodili.Poté přišel i Yoda,ale ani on neuspěl.
Během klonových válek byl zajat kancléř Palpatin,tak dostali Obi - Wan s čerstvým Jedi Anakinem Skywalkerem rozkaz osvobodit ho.Na lodi,kde byl uvězněn se opět setkali s hrabětem Dooku.Obi - Wan byl po škrcení odhozen,omráčen a zavalen rampou.Anakin Dookua na Palpatinův popud po odzbrojení (useknutí rukou) zabil a Obiho zachránil.Byli ovšem zajati a předvedeni před Generála Grievouse,který zbíral lightsabery Jediů,které zabil.Obi - Wan s Anakinem se však osvobodili,ale Grievous jim utekl.Když byl později objeven,Obi - Wan jej šel navštívit sám,jen s jednotkami klonů za zády.Po krátkém souboji,v němž mu Obi přesekl všechny čtyři (!) světelné meče se dali do honičky,která skončila u jednoho hangáru.Obi však po cestě ztratil svůj světelný meč,takže nakonec musel Grievouse zastřelit blasterem.Vrátil se k jednotce,kde mu velitel Cody předal nalezený meč.Nasedl na svou ještěrku a jel s ní po útesu,když přišel rozkaz od znetvořeného a odhaleného Palpatina,aby provedli rozkaz 66.Cody nařídil na Obiho vystřelit a nato ještěrka i s Obi - Wanem spadla dolů,tak 300 metrů do jezera.Obi pád přežil a letěl na Coruscant,když přišla zpráva od senátora Organa se souřadnicemi jejich provizorní základny,kde již byl Yoda.S ním se pak vydal do chrámu Jediů a nalezl tam mrtvé žáky i dospělé Jedie.Po změně zprávy,která naváděla Jedie do chrámu,Obi shlédl záznam a viděl Anakina,jak je vraždí,a jak vstupuje do služeb Darth Sidiouse.Dostal rozkaz od Yody,aby vyhledal a zastavil ho.Obi zašel za Padmé,ale ta i když věděla kde je,neřekla mu to.Pocítil v ní jejich ještě nenarozené děti a odešel.Když chtěla Padmé odletět,Obi se schoval na její loď.Když přistáli,utkal se s Anakinem a svého žáka porazil.Vzal si jeho meč do úschovy pro jeho syna a když doletěl zpět na základnu a po porodu Amidali uschoval jejího syna na Tatooinu k jeho nevlastnímu strýci a sám se schoval v poušti pod jménem Ben Kenobi.
Když Luke vyrostl,setkal se s Benem a ten mu dal meč jeho otce.Začal ho trénovat,ale když byli lapeni Hvězdou Smrti,obětoval se,aby mohli Luke,Leia,Han Sollo a Chewbacca upláchnout a nechal se tedy Vaderem zabít.Poté našel cestu k nesmrtelnosti a Lukovi radil jen jako duch.

HRABĚ DOOKU - DARTH TYRANUS

 

 
Hrabě Dooku byl ještě před Klonovými válkami Mistr Jedi,jeden z nejsilnějších a s ním byla velká Síla,dokonce taková,že slaboduché tvory dokázal zastavit pohledem.Po válce na Naboo se ale všechno změnilo,Dooku vystoupil z řádu a stal se šlechticem.Vytvořil si v sobě asi jistý odpor k Republice,protože začal kritizovat nedostatky vlády,díky čemuž se zalíbil vůdcům mnoha soustav,které se chtěli od Republiky odtrhnout.Hrabě Dooku byl trénován Mistrem Yodou,ale ač je Yoda skvělý Jedi a ještě lepší učitel řádu,nedokázal zkrotit jeho velmi silného nezávislého ducha.Dooku se stal velmi bohatým,těžko však říci,jak zbohatl natolik,že z jeho vlastní kapsy mohla být postavena obří armáda.Patří mezi dvacet Jediů,kteří vystoupili z řádu a připojili se k Sithům.Jako vyučený padawan Darth Sidiouse vedl jednání se separatisty a podílel se na masakru Jedi na Geonosis,po kterém se utkal s Obi - Wanem Kenobim a s jeho mladým učeníkem Anakinem Skywalkerem .Oba porazil,a remizoval se svým starým mistrem.Vzal plány Hvězdy Smrti
na Coruscant k Sidiosovi.Během klonových válek vycvičil k umění Sithů i vůdce separatistické armády - Generála Grievouse,který zacházel se čtyřmi meči najednou,ale nedokázal ovládat Sílu vesmíru.Když se objevila temná Jedijka,Dooku ji vyzkoušel a poté se schválením Sidiouse vyslal zabít Anakina Skywalkera.Jedijka ovšem prohrála.Když byl kancléř Palpatin zajat Generálem Grievousem,utkal se na bojové lodi opět s Obi - Wanem a mladým Jedi Anakinem.Obi - Wana zneškodnil,ale Anakin mu usekl ruce a nakonec za pomoci jeho světelného meče nakonec i hlavu.

QUI - GON JINN


 

Qui - Gon byl vycvičen hrabětem Dooku,když byl ještě na straně dobra.Byl dobrým žákem a když se stal mistrem,nebyl na Dookuovi závislý,díky čemuž nepodlehl temné straně jako jeho mistr.Qui - Gonův první žák,Xanatos,se ale k temné straně obrátil.Kvůli tomu odmítal dlouhou dobu - kolem čtyř let - přijmout za svého nového padawana mladého Obi - Wana..Když jej přijmul a došlo na souboj s Xanatosem,porazili jej,ale nezabili a utekl jim.Poté Qui - Gon cvičil svého nového žáka,který byl velmi učenlivý a jeho pokroky byly velmi rychlé.Poté se Qui - Gon s Obim utkali s Xanatosem podruhé,ale tentokrát již byl Xanatos zabit.Když dostali od kancléře Valruma ,úkol jako diplomaté vyřešit blokádu Obchodní Federace na Naboo.Po několika problémech,kdy museli přistát na Tatooinu kvůli zničenému hypermotoru,potkal mladého Anakina Skywalkera,kolem kterého proudila velká Síla.Anakin jim chtěl pomoci.Byl "vlastnictvím" obchodníka s náhradními díly Watoa,stejně jako jeho matka,Shmi Skywalker.Qui - Gon uzavřel s Watoem dvě sázky : Pokud Anakin vyhraje závod místních pod-racerů ,Watoo dodá hypermotor a nechá si výhru.Pokud Ani prohraje,získá Watoo jeho loď Nubian 327 ,výhru a hypermotor si nechá. Poté ještě uzavřel druhou sázku.Pokud Anakin vyhraje,bude svobodný jeho matka také.Když prohraje,Watoo získá jeho superrychlý,vlastnoručně postavený kluzák.Watoo ale nesouhlasil se sázkou dvou otroků,tak hodili kostkou.Qui - Gon ovlivnil kostku silou a získal chlapce,protože jej chtě vycvičit.Když běželi k opravené lodi,tak se Qui -gon střetl sám s Darth Maulem.Na Coruscantu žádal radu ,aby podrobila Obi - Wana zkouškám na Jedie a Anakin se stal jeho novým učedníkem.Rada ovšem nesouhlasila se zkouškami Obiho,protože chtěla sama rozhodnout,kdy bude tento učedník skládat zkoušky, a Anakin byl podle nich starý.Qui - Gon tedy odletěl s královnou Amidalou,Obim a Anakinem na Naboo.Tam se opět střetl s Lordem Maul,ale to už měl na pomoc svého učedníka.I přesto byl Qui - Gon temným lordem ze Sith probodnut světelným mečem.Když Obi Maula zdolal,Qui - Gon mu řekl své poslední přání - aby Obi - Wan vycvičil Anakina.

ANAKIN SKYWALKER


 

 

Anakin se narodil na planetě Tatooine,Shmi Skywalkerové,jenže neměl otce.Podle Shmiich slov jej odnosila,porodila a vychovala,ale nevěděla,jak se to stalo - nicméně v EP III to bylo nejspíše řečeno,když Palpatin mluvit o tom,že ho Darth Plagious naučil ovlivnit midichloriany v těle a stvořit život = Palpatin byl nejspíše Anakinovým "otcem" -.Dostal se do otroctví,když mu byly 3 roky.V tu dobu ho Watoo zapřáhl do prací.Anakin byl nesmírně znalí v opravářství a konstruktérství,když si sestrojil protokolárního droida C3PO a závodní kluzák.Když na planetu přiletěl Qui - Gon Jinn - mistr Jedi,přišla písečná bouře a on mu,služebnici královny Naboo,Jar Jar Binksovi a astrodroidovi R2 - D2 přístřeší u nich doma.Tam se dozvěděl o tom,že jsou tu kvůli poškozenému hypermotoru museli přistát zde. Přes matčin protest jim chtěl pomoci účastí v závodech pod -racerů = kluzáků,které se měli brzy konat.Mistr Jedi přijmul pomoc.Vycítil na něm také zvláštní schopnosti Jediů a odebral mu krev na zkoušku midichlorianů - výsledný test ukázal,že v Anakinově těle je více midichlorianů,než v těle mistra Yody.Došlo mu,že Anakin je vyvolený.Qui - Gon uzavřel s Watoem dvě sázky : Pokud Anakin vyhraje závod místních pod-racerů ,Watoo dodá hypermotor a nechá si výhru.Pokud Ani prohraje,získá Watoo jeho loď Nubian 327 ,výhru a hypermotor si nechá. Poté ještě uzavřel druhou sázku.Pokud Anakin vyhraje,bude svobodný,jeho matka také.Když prohraje,Watoo získá jeho superrychlý,vlastnoručně postavený kluzák.Watoo ale nesouhlasil se sázkou dvou otroků,tak hodili kostkou.Qui - Gon ovlivnil kostku silou a získal chlapce,protože jej chtě vycvičit.Anakin následný závod po těžkém souboji se Sebulbou před cílovou rovinkou vyhrál,osvobodil se a odletěl s nimi na Coruscant.Za letu se zblížil s onou královninou služebnicí Padmé (ve skutečnosti pravé královny).Rada Jediů jej úspěšně podrobila testům pro přijetí,ale Jediové v něm cítili hrozbu,a tak jeho výcvik nepovolili.Anakin s Jedii a ostatními včetně královny Amidali odletěl na Naboo,kde jej čekala osvobozovací mise,které se původně neměl aktivně zúčastnit.Jenže když byl nalezlý v kokpitu stíhačky N - 1,objevili se Droideky i se svým generátorem štítu a Anakin se snažil pomoci,protože Jediové byli zaměstnáni přichodem Sithského lorda Maul.Než Ani našel ovládání zbraní,podařilo se mu odpoutat stíhačku a zavřít kokpit.Protože se stíhačka počala rozjíždět,pohodlně setřelil všechny tři droideky a ač nerad za něj odstartoval autopilot.Díky tomu,že s ním byl ve stíhačce i R2,který vypnul autopilota,se ujmul Anakin letu a při útoku na vesmírnou stanici obchodní federace vletěl do jejího hangáru.Tam se mu přehřál motor.Takže když odstartovával,bylo kolem něj několik bitevních droidů.Když do nich vystřelil protonové torpédo,minul je a zasáhnul generátor,načež začala celá stanice vybuchovat.Ani se z ní dostal jen tak tak.Když se dostal opět na Coruscant,zůčastnil se pohřbu Qui -Gona,který byl tím Sithem zabit.Nicméně Obi -Wan vytvořil na mistra Yodu tlak,a tak povolil jeho trénink.Obi - Wan ho začal cvičit.
Po deseti letech tréninku a nějakých misiích,dostal Obi - Wan a jeho učedník úkol chránit tentokráte již jen senátorku Padmé Amidalu.Když na ni v noci zaútočí lovkyně lidí najatá Jangem Fettem,která vypustí do senátorčiny postele težce jedovaté červy,Anakin v posledním momentu červíky rozetne vejpůl.Po nějakém čase Obi odletí na planetu Kamino a Ani odletí s Padmé na Naboo .Vyzná se jí z lásky k ní,ale ona odmítá.Tam se mu ovšem zdá sen,ve kterém vidí svoji matku Shmi trpět.Řekne to Padmé a odletí spolu na Tatooine.Tam se opět setkávají s Watooem,který Shmi však už před časem prodal farmáři Larsovi,který ji osvobodil a vzal si ji za ženu.Anakin se za ním vydá a potká jeho nevlastního bratra Owena s jeho přítelkyní.Potkává i jím sestrojeného protokolárního droida C3PO.Na létajícím křesle přijede o nohy připravený Owen Lars Senior a pozve ho dovnitř.Řekne mu,že jeho matku chytili pouštní lidé - Tuskenové.To oni jej připravili o nohy,když s několika dalšími,kteří je chtěli pobít.Anakin se vydá do města Tuskenů a najde svoji matku,která umírá.Když zemře,Anakina chytne ho amok za všechny Tuskeny pozabíjí.Matčino tělo doveze zpět a poví to i Padmé,jenže v tu chvíli přijede R2 a C3PO přeloží,že přišla zpráva od Obi - Wana Kenobiho z Geonosis.Podle příkazu zprávu přepošle na Coruscant k Radě Jediů.V holozáznamu je vidět jak Obiho napadla Droideka.Ani dostane od mistra Windua příkaz zůstat s Padmé.Ta se však rozhodne zachránit Obi - Wana a tak odletí na Geonosis.V továrně na bojové droidy jsou však zajmuti a Anakinův meč zničen.Než je předvedou ,Amidala mu vyzná lásku a políbí se.V aréně jsou přikováni ke sloupům,hned vedle Obi-Wana.Vyšlo na ně zvířata,ale ty nestačí a Obi s Anim a Padmé se stávají pány situace.Bohužel se znovu objeví droideky,ale než je vydán rozkaz k zabití,odhalí se jediové s Macem Windu a začne boj.Když již zbyde jen hrstka Jedi,přiletí obrovská armáda klonů.Po krátké honičce se Ani a Obi - Wan ocitají v hangáru tváří v tvář hraběti Dooku.Oba ovšem prohrají a Anakin navíc přide o ruku.S Padmé se v poslední scéně druhé episody vezmou.
V průběhu klonových válek se Anakin konečně stane Jedim.Při osvobozování kancléře Palpatina dokonce zabije hraběte Dooku,ovšem bezbranného,a tak udělá první krok k temné straně,i když zachrání omráčeného Obiho.Padnou do pasti a jsou chyceni a předvedeni před Generála Grievouse,osvobodí se,ale Grievous uteče.Když Anakin přistane jen s půlkou původní lodi,setká se s Padmé která mu zdělí,že je těhotná.V několika dalších dnech je Anakin silně ovládán Palpatinem,který mu prozradí,že je Sithský lord.Anakin to řekne mistru Windu a ten se jej vydá zatknout.Když už je po boji,Windu se rozhodne Palpatina zabít,protože senát ani soudy jej nikdy neodsoudí.Anakin mu usekne ruku a Palpatin jej bouří blesků vyhodí z okna.Od tohoto okamžiku již není žádný Anakin Skywalker,ale jenom Darth Vader.

 


MACE WINDU


 

Mace se narodil na Haruun Kal a stal se z něj velký mistr Jedi.Nyní předsedá s mistrem Yodou radě Jediů.Mistr Windu se naučil a používá velmi složitou a těžkou,ale účinnou techniku boje se světelným mečem Vaapad.Když cvičil Depu Villabu,naučil ji toto umění a z ní se poté také stala mistrině Jedi.Je to velmi silný,obětavý a moudrý Jedi,který si těsně před klonovými válkami sestrojil meč s purpurovou čepelí.Když se bojovalo na Geonosis,zabil Jango Fetta.Nedůvěra k Anakinu Skywalkerovi se sice nakonec ukázala jako správná,ale po vyhraném souboji s Darth Sidiousem,pocítil,že musí Palpatina zabít,protože jej žádný soud neodsoudí.Anakin mu ovšem usekl ruku s mečem a následný proud Palpatinových blesků jej vystřelil z okna přímo do propasti na Coruscantu.

Stejný spůsob boje,Vaapad používal i Darth Sidious,ale v souboji s ním mu to nepomohlo. Mace byl také druhým nejstarším členm rady,protože díky živoucí Síle žil přes 800 let,ač vypadal na 35.

DARTH VADER


 

 

V momentu,kdy se Anakin Skywalker stal učedníkem Darth Sidiouse,byl z něj Darth Vader.První Vaderův úkol byl,že má jít do chrámu Jediů a všechny kdo tam jsou povraždit.Vzal si s sebou jednotku klonů a začal úkol plnit.Vraždil jednoho Jedie za druhým,jako by se nebránili.Poté se dostal dokonce až k malým žákům,kteří ještě nedostali svého mistra.Ani s těmi neměl žádné slitování.Když byli zabiti,dostal od Sidiouse rozkaz,ať se vydá vyvraždit členy separatistů na Mustafaru a protože Vader nevěděl,že byl s nimi Palpatin zpřáhnutý,myslel,že tím ukončí válku a nastolý mír.Než odletěl,zašel ještě za Padmé,která o něj měla strach.Viděla kouř z chrámu,ale Vader jí řekl,že se Jediové vzbouřili proti Republice a že musí letět s pověřením kancléře na Mustafar.Když dorazil,byli vůdcové separatistů v jedné místnosti.Pouzavíral dveře a všechny zabil.Poté přiletěla Amidala - Skywalker a Vader se k ní rozběhl.Pověděla mu,že jí Obi řekl o tom,co udělal v chrámu a že přestoupil k temné straně.Když Padmé opravdu poznala,že se ten Anakin co znala změnil,objevil se Obi - Wan,který byl schovaný v lodi.Vader ji začal škrtit a když omdlela tak ji pustil.Poté vyzval svého starého mistra na souboj.Ze začátku měl převahu a jeho technika meče byla úchvatná,jenže po projížďce lávovou řekou získal Obi převahu a hlavně výhodu pevné země.Vaderova arogance mu poručila za ním skočit,i když to byla téměř sebevražda.Obi mu jediným sekem usekl ruku a obě nohy.Jediné co mu zbylo z končetin byla jeho protéza.Poté Vader zklouzl blíže k lávové řece a chytnul od ní plamenem.Když dohořel,Obi vzal jeho meč do úschovy pro jeho dítě,které s Padmé čekala.Poté odešel.Za nedlouho dorazil i Sidious,který Vadera zachránil.Čekala ho náročná operace,kdy mu museli nahradit všechny končetiny protézami a byl uložen do svého speciálního obleku,který jej udržoval při životě.Nemohl také žít bez pomoci temné strany,která jej udržovala naživu.Když se dozvěděl,že Padmé zemřela,zničil mohutným výbojem síly všechny zdravotnické droidy v místnosti.On i Imperátor však věděli,že Padmé porodila dvojčata.Těžko říci jak.
Během dalších let potíral povstalce. Když se naposledy setkal se svým starým mistrem,byl tam i jeho syn Luke a dcera Leia.Obi - Wan se obětoval,aby mohli uprchnout.Když povstalci napadli Hvězdu Smrti,byl u toho Vader taky,téměř by Luka dostal,ale objevil se Han Sollo se svým Millenium Falconem a vystřelil po něm.Sice minul,ale výbuch jeho projektilu jej vystřelil daleko od Hvězdy Smrti,která po chvíli zásluhou jeho syna Luka vybouchla.Když byli po nějaké dobé objeveni povstalci na Hothu,byl u toho Vader také,ale nikdo na něj nečekal,protože všichni už byli evakuováni.Jen Han Sollo utekl na poslední chvíli,kdy už se kolem něj shromažďovali vojáci Impéria.Vader se dočkal souboje se svým synem poté,co zajal jeho přátele Solla a princeznu Leiu Organu na Bespinu.Zvítězil,usekl Lukovi ruku.Ale poté udělal fatální chybu a řekl mu,že je jeho otcem.Luke to neunesl a pustil se z plošiny dolů,kde ho vcucla odpadní šachta.Vader také v nejisté době svedl souboj s Bobbou Fettem o hlavu Icarijské královny,která uměla věštit budoucnost.Vader tento souboj témeř prohrál,ale nakonec si její hlavu v truhle opravdu odnesl.Věštila mu dva možné osudy,buď bude Imperátorem zabit,protože pocítí jeho vzrůstající vzdor k jeho vládě,nebo Imperátora zabije a sám se stane novým Císařem.Pověděla mu také,že může jeden z těchto osudů být pravdivý,ale nemusí být ani jeden.Za tuto věštbu chtěla smrt,kterou jí dopřál,protože Imperátor chtěl,aby mu ji přinesl.Před koncem svého života se se svým synem střetl znovu,ale to již byl Luke Jedi.Vader souboj prohrál,ale Luke odmítl otce zabít,protože by tím byl sveden k temné straně síly.Imperátor jej začal zabíjet blesky,ale Vaderovi se ho zželelo a tak Císaře shodil do šachty.Protože však bylo jeho elektronické nádobíčko v obleku poškozeno Sidiousovými blesky a navíc ztratil podporu temné strany,zemřel při poslední větě a pohledu na svého syna bez masky a jako Anakin Skywalker. Dá se říci,že Anakin tedy splnil věštbu,která říkala,že vyvolený navrátí rovnováhu Síly,protože zabil posledního Sitha a sám se navrátil k straně světla. Když se Luke vrátil na Endor,spálil otce podle zvyků Jediů,a ten se navrátil v podobě ducha po boku Yody a Obi - Wana.


MISTR YODA

 

 

 

Mistr Yoda spolu s Mistrem Windu předsedá Radě Jediů.Jeho rasa mu poskytuje dlouhověkost,díky které zemřel až při dovršení věku 900 let,ke kterému mu ale také pomohla živoucí Síla.Na druhou stranu to byl prďola.Jeho meč má poloviční délku rukojeti i čepele,zbarvené do zelena.Je ve všech episodách SW,kromě EP IV. Sám se do bitev například v Klonových válkách nezapojuje,jen je řídí z velícího centra.Jinak za války klonů bojoval pouze s Hrabětem Dooku - Darth Tyranusem.Po prohraném souboji s Darth Sidiousem se uchýlil do vyhnanství na nehostinnou planetu Dagobah.Jeho život skončil po ukončení výcviku Luka Skywalkera,po své smrti se okamžitě spojil se Silou.

SHAAK - TI

 

 

 

Mistryně Jedi Shaak Ti se narodila na planetě Shili a je to Torgutka.Její rasa je velice společensky zaměřená a snaží se pracovat ve skupinách,ale Shaak Ti je zvláštní.Pracuje sama,i těžší úkoly raději koná osamotě.Je dlouhou dobu členkou Rady Jediů.Vidět ji můžete vidět pouze v EP II,při scéně na Geonosis,při záchraně Anakina Skywalkera,Obi - Wana Kenobiho a Padmé Amidaly.Vidět jste ji mohli i v EP III,pokud máte originální DVD a prohlížíte si dodatečné,nebo vystřižené scény.Na ní je zobrazeno,jak Generál Grievous zajatou Mistryni zabíjí ze zadu jejím vlastním mečem.

LUKE SKYWALKER

Luke je synem Anakin a Padmé Skywalkerových.Narodil se na vesmírné lodi senátora Baila Organy,ale byl vychován svou tetou a strýcem na Tatooinu.Když dospěl,chtěl se osamostatnit a připojit se k povstalcům bojujícím proti Impériu.Jeho strýc,Owen Lars,jej ale nechtěl pustit.Když se do jejich rukou jednou dostali roboti C3PO a R2-D2 ,Luke shlédnul neúplnou zprávu,jejíž obsah měl být doručen jistému Obi - Wanovi Kenobimu.To jméno bylo Lukovi povědomé,a díky tomu si vzpoměl na jistého Bena Kenobiho,který žil někde v poušti.Když jej nalezl,zjistil,že Ben je Mistr Jedi a že jeho otec byl také Jediem,ale byl zabit Sithem - Darth Vaderem.Ben mu dal starý meč jeho otce s tím,že mu jej dal do úschovy do doby,kdy jej Luke vyhledá.Luke se rozhodl jít s Benem na záchrannou akci ,za účelem záchrany života princezny rebelů, Leii Organy.Když to šel oznámit strýcy Owenovi a tetě,našel jen vypálený dům a ohořelé kostry.Jeho pěstouny zabili vojáci Impéria,hledající roboty C3PO a R2-D2.Vyrazil z Benem do Mos Esley,odkud se měli dopravit na Alderaan,využitím velmi drahých služeb proslulého pašeráka Hana Solla a jeho wookijského přítele Žvejkala (Chewbacca),využívajících jednu z nejrychlejší lodí galaxie - Malého Sokola (Millenium Falcon).Když odlétali,byli napadeni vojáky Impéria,ale stejně unikli.Na palubě Malého Sokola Ben naučil Luka vnímat Sílu a dal mu základní lekci.Po výstupu z hyperprostoru,kde měl být Alderann,objevili pouze spoustu asteroidů a malý měsíc.Když k němu přiletěli blíže,zjistili,že je to nějaká vesmírná stanice a chtěli letět pryč,jenže stanice je zachytila pomocí tažných paprsků a magnetismu a oni byli lapeni.Schovali se však ve skryté prostoře a vojáci je neobjevili.Dostali se na můstek a nechali tam droidy,kteří měli při objevení hrát přepadené.Po menších šarvátkách v Hvězdě Smrti - tak se jmenovala stanice - nakonec opravdu zachránili princeznu Organu.Ben Kenobi zatím vypnul přístroje,které bránili Malému Sokolu v odletu,ale když se vracel na palubu,byl zastaven a vyzván na souboj svým starým žákem,temným Sithským Lordem Darth Vaderem.Nemusel prohrát,ale aby umožnil Lukovi,Hanovi,Žvejkalovi,princezně a droidům utéci,obětoval se.Luke byl otřesen,protože měl k Benovi kladný vztah.Ten se mu však zjevil jako duch a donutil ho utéci.V útrobách droida R2-D2 ,přesněji v paměťovém jádru byly uloženy plány Hvězdy Smrti,která jak se Luke dozvěděl,svojí obrovskou silou Alderaan zničila jediným výstřelem,které chtěla Povstalecká Aliance využít ke zničení této stanice.Luke se k nim připojil a nakonec sám Hvězdu Smrti zničil.Za statečnost a za zásluhy byli on,Han a Žvejkal odměněni medalilí za zmíněné skutky.Povstalci se přesunuli na ledovou planetu Hoth,kde byl při jedné průzkumné misi Luke polapen obrovským Wampou,který si jej odtáhl do brlohu a přichytil ke stropu jeskyně.Luke měl u sebe svůj světelný meč a tak se osvobodil.V mrazu Hothu však daleko nedošel a nebýt Hana,nepřežil by.Znovu se mu zjevil Ben,který mu řekl o posledním Mistru Jedi v galaxii - Mistru Yodovi - skrytém na bažinaté planetě Dagobah.Povstalci byli objeveni a Impérium jejich základnu zničilo,takže nebyl důvod zůstat.Yoda mu dal téměř kompletní výcvik,jenže během něj měl Luke vidění,ve kterém viděl Hana,Leiu a Žvejkala trpět na Bespinu a rozhodl se je přes varování Yody i ducha Bena zachránit. Na Bespinu se utkal s Vaderem,který jej chtěl zalít do karbonitu a předvést Císaři,jenže Luke statečně odolával.Nakonec někde ve středu spodních pater Bespinu přišel Vaderovou zásluhou o pravou ruku a svůj meč.Když se odmítá podvolit,Vader mu řekne že on je jeho otcem a Luke se pustí do obrovské hloubky,kde jej vcucne odpadní šachta.Poté je zachráněn Landou Carlissianem,vlastníkem oblačného města Bespinu a přítelem Hana Solla.Když mu lékařský droid nahradí jeho useknutou ruku protézou,dokončí svůj výcvik,vyrobí si nový světelný meč se zelenou čepelí a vypracuje spolu s Leiou záchranný plán pro Hana,jež byl na Bespinu zalit Vaderem do karbonitu,předán Bobba Fettovi,který jej prodal Jabba Huttovi,vládci podsvětí na Tatooinu.I když padne do zajetí,nakonec se všichni (jak jinak) zachrání a utečou.Když se Luke vydá navštívit Yodu,stane se svědkem poklidné smrti 900 let starého Mistra Yody,který mu poví o "dalším Skywalkerovi".Ben mu dá najevo,že má sestru,dvojče,které od něj bylo z důvodu bezpečí odděleno.Luke pochopí,že jeho sestrou je Leia.Jenže Impérium během toho dokončuje druhou Hvězdu Smrti,a tak se Luke vydává znovu na pomoc.Tentokrát má však Hvězda štít,kterým nelze nijak projít,ale jehož generátor je na měsíci Endoru.Připojí se k týmu Gana,Leii,Žvejka a droidů a pomůže jim.Poté se však schválně vzdá Imperiálním vojákům,protože se chce dostat na Hvězdu Smrti za svým otcem,kterého chce zvrátit zpět k Světlé straně Síly a k Imperátorovi,kterého chce za otcovi pomoci zničit.Když se Luke dozví,že akce na Endoru byla lapena do pasti,propukne souboj mezi ním a Vaderem,který vyhraje,ale odmítne otce zabít,protože by se tím přidal k temné straně (a protože jej samozřejmě nechce zabít - pozn. autora).Imperátor do něj započne vpouštět smrtící blesky,ale Vader jej zachrání tím,že schodí Císaře do šachty,kde nalezne smrt.Luke jej před smrtí ještě naposled spatří bez masky a navráceného ke straně světla.Poté s jeho mrtvolou unikne z vybuchující Hvězdi Smrti a podle starých zvyků rytířů Jedi otce spálí.

V knižních pokračováních si vezme za ženu Maru Jade,která byla původně Imperátorovou "Rukou" a daruje jí,neznámým způsobem nalezený meč ,který ztratil na Bespinu.

GENERÁL GRIEVOUS

 

 

Generál Grievous je kyborg z řad rasy Kaleesh.Je to bezcitrný stroj plný nenávisti,velice inteligentní a chytrý a díky tomu se stal velitelem droidí armády Obchodní federace.Není plnohodnotným Sithem,jelikož nedokáže ovládat Sílu.K boji se světelným mečem byl zaučen tmným lordem ze Sith,Darth Tyranuse,díky jehož výcviku ovládá boj až se čtyřmi světelnými meči najednou.Pro zábavu loví Rytíře Jedi a jejich meče si dává do úschovy,nakonec s nimi i bojuje,jelikož nemá své vlastní meče.Mimo jiné zabil i Mistryni Shaak Ti.Když se mu povedlo zajmout Kancléře Palapatina,na jeho loď se při bitvě nad Coruscantem infiltrovali Anakin Skywalker a Obi - Wan Kenobi ,osvobodili Palpatina a zabili Darth Tyranuse,ale Grievous utekl.Když jej Jedi vypátrali,byl vyslán Obi - Wan a jednotka klonů,aby jej zastavili.Po objevení začal boj mezi ním a Jedim,při kterém přišel Grievous o všechny meče,ale při honu jej upustil i Obi.Nakonec na přistávací plošině byl rozstřílen Obim s blasterem.


MISTR JEDI COLEMAN TREBOR
(můžete jej vidět v EP II,když v aréně skočí na plošinu
k Hraběti Dooku a je zabit Jango Fettem)


 

MISTR JEDI PLO KLOON
(na obrázku těsně před tím,než je zabit dvěma stíhačkami klonů


Obrazek


MISTRYNĚ JEDI STASS ALLIE
(v EP III je to ta mistryně,co ji zabijí na speederu ,i když ve filmu vypadala podstatně jinak,trochu jako Shaak Ti)

 

TEMNÝ SITH LORD DART MALAK
(Darth Malak je jednou z hlavních postav počítačové pařby KOTOR I - Knights of the Old Republic - na konci této hry jej jako napravený,nebo ještě více uvrhnutý do temnoty než dříve,zabijete pod jménem Darth Revannebo prostě Revan,byl vámi před vaší ztrátou paměti vyučen ve využívání Temné strany Síly)

 

 

BASTILA SHAN (MISTRYNĚ JEDI ?)

(další postava z KOTORU,která se nakonec připojí k Temné straně a je jen na vás,jestli ji navrátíte zpět,nebo zabijete ; ovládá sílu "bojová meditace")
 
(moje práce :))

 

 

 

 

SITH DARTH MAUL

(Darth Maul byl učedníkem Darth Sidiouse,je pouze v EP I a v ní zabije Mistra Jedi Qui Gon Jinna a je zabit jeho učedníkem Obi - Wanem Kenobim)


 

SITH DARTH BANDON
(měla by to být postava z KOTORU,ale nejsem si tím tak jistý ; na starwars.com s ním má něco společného Darth Malak)

 

 

MISTR JEDI EETH KOTH
(tento Jedi byl v radě,hodně lidí je přesvědčeno,že to byl on,kdo byl zabit při zatýkání Sidiouse,dokonce i já jsem naletěl. Tím ,kdo tam zemřel byl Agen Kolar)


 

BARRISS OFFEE
(tato Jedijka vystupuje pouze v Clone Wars)

 

KIT FISTO

 

 (Kit Fisto zasahoval do klonových válek a vyznamenal se v bitvě o vodní svět .Díky své obojživelnosti mu nedělalo problém plavat si bez skafandru)

 

Zdroj:Nejmenovaný Blog